Přímý odkup nemovitosti

Přímý odkup nemovitosti

PRVNÍ SETKÁNÍ

 • Společně se podíváme na Vaši nemovitost a formální podklady k ní
 • Zhodnotíme technický stav odkupované nemovitosti
 • Zanalyzujeme pro Vás právní rámec a případně zabezpečíme odstranění rizik spojené s prodejem
 • Sladíme společné představy o průběhu prodeje se všemi nároky a postupy 


NAŠE PRÁCE

 • Naši odborníci během dvou dnů zpracují důkladnou analýzu Vaší nemovitosti
 • Na osobní schůzce následně budeme řešit

DRUHÉ SETKÁNÍ

 • Jaké podklady potřebujeme doložit
 • Jaká je naše nabídková cena odkupu a za jakých podmínek
 • Ukážeme Vám i další možnost, jak postupovat na základě Vašich požadavků
 • Domluvíme se, jak budeme pokračovat dále při případném odkupu
 • Peníze jsou připraveny v hotovosti kdykoliv podle potřeby. V případě dluhů a exekucí Vám pomůžeme
  vyřešit tuto situaci ve spolupráci s odborníky.