Profesionální vytvoření prezentace nemovitosti – za účelem samoprodeje

Profesionální vytvoření prezentace nemovitosti

za účelem samoprodeje

Služba profesionální přípravy prezentace je služba určená pro zákazníky, kteří si chtějí nemovitost prodat sami, chtějí dbát na dobrý první dojem a rozumí tomu, že první dojem je základ úspěšné prohlídky nemovitosti, ale také přilákání nových klientů a zárověn i základním kamenem pro vytvoření zisku. 

Služba vytvoření profesionální prezentace obnáší:

 • Analýzu tržní ceny nemovitosti s průzkumem cílové skupiny zákazníků a pochopení jejich potřeb
 • Zhodnocení nemovitosti očima cílového kupujícího
 • Příprava nemovitosti k prodeji či pronájmu po dekoratérské stránce (Barbora Žemličková)
 • Vyzdvižení hlavních předností nemovitosti
 • Příprava všech podkladů pro koncového kupujícího
 • Profesionální nafocení nemovitosti s úpravou fotografií za účelem nejlepšího prvního dojmu (profesionální nafocení nemovitosti)
 • Vytvoření jasného popisu nemovitosti s ohledem na klíčové informace a jejich správnost
 • Celkovým spojením všech klíčových informací, právních podkladů, profesionálních příprav prostoru vzniká komplexní dojem u cílového zákazníka 

Naše první vzájemné setkání

 • Na setkání analyzujeme Vaše potřeby a očekávání 
 • Poskytneme Vám klíčové informace o nemovitosti, jejím okolí a právní dokumentace
 • Zkompletujeme tyto informace do jasného celku
 • Stanovíme si termíny a časový postup

 

Naše druhé setkání 

 • Vytvoříme marketingovou strategii prodeje
 • Nadekorujeme a upravíme prostor 
 • Nafotíme jej a výsledné fotografie graficky upravíme

 

Na posledním setkání vše předáme

 • Předáme marketingový plán, fotodokumentaci a popis nemovitosti s poradenským servisem, jak naše informace nejlépe zužitkovat při samoprodeji
 • Celková cena služby za profesionální inzerci za účelem samoprodeje činí 34.990,-