Nabídka služeb rychlého odkupu při prodeji nemovitosti

Nabídka služeb rychlého odkupu při prodeji nemovitosti

  • Na prvním setkání zhodnotíme technický stav nemovitosti
  • Probereme právní rizika spojená s prodejem
  • Představíte nám nemovitost se všemi podklady
  • Vyjasníme si společné představy o průběhu prodeje se všemi nároky 

Do dvou dnů se uvidíme znovu a probereme

  • Jaké podklady potřebujeme doložit
  • Jaká je naše nabídková cena odkupu a za jakých podmínek
  • Ukážeme Vám i další možnost, jak postupovat na základě Vašich požadavků
  • Domluvíme se, jak budeme pokračovat konkrétně dále při případném odkupu nemovitosti

Peníze jsou připraveny v hotovosti, kdykoliv podle potřeby. V případě dluhů a exekucí Vám pomůžeme vyřešit tuto situaci ve spolupráci s odborníky.